Nasza oferta

Nasza oferta to TERAPIA   DIAGNOZA   SZKOLENIA

Oferujemy:

Pomoc psychologiczną:

 • diagnozę zaburzeń emocjonalnych, trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży
 • diagnozę psychologiczną,
 • pedagogiczną i logopedyczną
Pomoc pedagogiczną:
 • diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • specyficznych trudności w uczeniu się

Pomoc logopedyczną:

 • wady wymowy
 • zaburzenia rozwoju komunikacji i języka u dzieci

Ponadto:

 • jazdy rekreacyjne na koniu
 • masaże relaksacyjne
 • poradnictwo dietetyczne
 • szkolenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
 • wakacyjne turnusy terapeutyczne
 • spotkania i wyjazdy integracyjne