Strona startowa

Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna

Centrum Edukacji Terapii i Rehabilitacji "Karuzela"

 

Powstało z myślą o dzieciach z ADHD, Zespołam Aspergera i Autyzmem oraz z innymi dysfunkcjami.

 

Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna "Centrum Edukacji Terapii i Rehabilitacji" posiada statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych (nr wpisu: EST.II.4430-196-1/11).

Poradnia posiada pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie ze statutem prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, konsultacyjną i szkoleniową.

Opinie wystawione przez naszą Poradnię honorowane są przez szkoły oraz Komisje Egzaminacyjne

 

Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna

Centrum Edukacji Terapii i Rehabilitacji "Karuzela"

ul. Gen. Fieldorfa 5

26-600 Radom

tel. 510 832 823

Kogo wspieramy?

 • dzieci w każdym wieku
 • rodziców i opiekunów
 • nauczycieli

Co oferujemy?

 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
  - specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
  - zaburzeń emocjonalnych, trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży
  - wady wymowy oraz zaburzenia rozwoju komunikacji i języka u dzieci
 • terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci
 • zajęcia języka angielskiego dla dyslektyków (indywidualne i grupowe)
 • szkolenia dla rodziców, opiekunów i nauczycieli
 • wakacyjne turnusy terapeutyczne
 • poradnictwo dietetyczne
 • spotkania i wyjazdy integracyjne

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą na stronie